Servei de gestió de la Llei de Dependència

Tota persona que vulgui tramitar, gestionar o rebre informació sobre la Llei de Dependència, disposa a Muro d’una treballadora social de la Fundació Balear per a la Dependència. D’aquesta manera, els ciutadans i les ciutadanes de Muro disposen d’un punt proper per la gestió del reconeixement de la situació de dependència, com dels recursos que se’n deriven.