Àrea d'Esports

L'Ajuntament de Muro entén l'esport com una experiència que va més enllà del simple exercici físic. És, per sobre de tot, la suma dels valors que transmet i l'impacte positiu que exerceix als qui ho practiquen.

Us animam a gaudir de les instal·lacions del poble i de l'àmplia oferta esportiva que cada any es renova.

Serveis Esportius