Serveis Socials - Àrea

PROGRAMA ALTER, PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA, EN RÈGIM D’ESCOLARITAT COMPARTIDA


Alternativa de pràctiques formatives adreçada a joves de 14-16 anys matriculats al centre educatiu de secundària del municipi en règim d'escolaritat compartida que presenten dificultats d'adaptació a l'entorn escolar.

La finalitat del Programa és aconseguir el retorn a l'activitat acadèmica o bé la inserció formativa o laboral. Els alumnes combinen classes teòriques a l'IES i classes pràctiques a un taller/empresa del municipi.


Conveni signat entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Direcció General Menors i Famílies), Conselleria d’Educació i Universitat (IES Albuhaira) i l’Ajuntament de Muro (Àrea de Serveis Socials).

 

Serveis i recursos de l’àrea dels Serveis Socials