Servei de teleassistència

Servei dirigit principalment a persones majors que viuen o passen gran part del dia soles als seus domicilis. També es poden beneficiar persones amb discapacitat física, persones amb problemes de mobilitat i malalts crònics. El servei permet a l’usuari/à prenent un botó, posar-se en contacte verbal “mans lliures” amb un centre d’atenció on serà atès/a les 24 hores del dia els 365 dies a l’any. D’aquesta manera es proporciona als usuaris i a les famílies protecció, seguretat, tranquil·litat i companyia a qualsevol hora del dia. A més de la seva provada eficàcia davant incidències davant caigudes o emergències sanitàries, proporciona recolzament i comunicació davant crisis d’angoixa o soledat.