Procés d’escolarització d’educació infantil. De l’any 2017 formam part de la Comissió d’admissió de Muro

Servei per facilitar la incorporació i adaptació a l’escola dels nins i nines estrangers que resideixen al municipi de Muro. Es realitzen una primera avaluació del desenvolupament de l’infant sobretot idiomàtic i de les seves necessitats específiques mitjançant una entrevista.