Qui som

Personal del Poliesportiu

- Margalida Forteza Bennasar (Regidora d'Esports)
- Baltasar Martorell Moragues
- Joan Moragues Vallespir
- Jaume Serra Sastre
- Carmina Vera

Serveis municipal d'esports

Us presentem als membres del nou Servei Municipal d'Esports, órgan consultiu de l'Àrea d'Esports, que permet posar en comú aspectes de rellevància en matèria esportiva. Els components són:

- Margalida Forteza Bennasar (Regidora d'Esports)
- Andreu Cantarellas
- Margalida Ballester
- Joana Maria Perelló
- Bartomeu Moranta
- Margalida Portells
- Maria del Mar Riera
- Feliu Prats
- Maria Àngels Paniagua
- Pablo Monteverde
- Damiana Alomar
- Martina Perelló
- Ramon Quetgles
- Baltasar Martorell
- Carmina Vera

Persones implicades en l'esport del nostre municipi, siau benvinguts!!! Ajuntament de Muro