Ofertes de feina

RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTAT APROVATS
LISTAT APROVATS. BOIB
Resolució Batlia. Aprovats. Publicació web 01 02 2023
CONSTITUCIÓ TRIBUNAL i VALORACIÓ MÈRITS PROVISIONAL
LLISTA APROVATS. BOIB