Ofertes de feina

Convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les…
PUBLICACIÓ LLISTAT APROVATS. BOIB
PUBLICACIÓ LLISTAT APROVATS. BOIB
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTAT APROVATS
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTAT APROVATS
RESOLUCIÓ BATLIA. NOMENAMENT EDUCADOR SOCIAL.