Ofertes de feina

PUBLICACIÓ LLISTAT APROVATS. BOIB
Convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les…
PUBLICACIÓ LLISTAT APROVATS. BOIB
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTAT APROVATS
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTAT APROVATS
RESOLUCIÓ BATLIA. NOMENAMENT EDUCADOR SOCIAL.