Ofertes de feina

SOL·LICITUD i AUTOBAREMACIÓ.
LLISTAT PROVISIONAL ADM I EXCLOSOS. AUXILIAR ADMINISTRATIU.
SOL·LICITUD i AUTOBAREMACIÓ.
PUBLICACIÓ BOIB. CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL FIX I CREACIÓ BORSA. SERVEIS GENERALS
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTAT APROVATS
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTA DEFINITIVA APROVATS.