Ofertes de feina

RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTAT APROVATS
Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Muro per l'any 2022, on consten les vacants que han de ser objecte de provisió en el present…
Ja us podeu inscriure a les ofertes "SOIB JOVE QUALIFICATS 2022".
S'ha aprovat la delegació de competències a l'EBAP per la realització de les proves del procés selectiu de les places de policia …
LLISTAT APROVATS. BOIB
LLISTAT ADMS I EXCLS PROVISIONAL.